Entries by admin

Houding van EU inwoners tegenover diergeneesmiddelen

Hebben dieren dezelfde rechten op medicijnen als mensen? Maken we daarbij onderscheid tussen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren? Dragen medicijnen bij tot dierwelzijn? En hoe zit dat met gezond voedsel voor ons, mensen? Om te weten hoe mensen buiten de sector hier over denken, heeft IFAH Europe, het overkoepelende orgaan van de diergeneesmiddelenindustrie in Europa, onlangs een […]

Coccidiose bij varkens

Coccidiose is een belangrijke aandoening bij biggen. Het veroorzaakt niet alleen diarree, maar ook economische schade. In dit artikel kunt u meer lezen over de aandoening, de risicofactoren, de prevalentie, preventie en behandeling. Etiologie Coccidiose bij varkens wordt over het algemeen veroorzaakt door Isospora suis. Eimeria soorten komen ook bij varkens voor, maar zijn zelden […]

Coccidiose bij pluimvee

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de aandoening coccidiose. Naast de ziektekundige kennis en informatie over diagnostiek, therapie en preventie wordt ook het economische belang van coccidiose bij pluimvee besproken. Daarnaast worden recente ontwikkelingen besproken. Coccidiose Coccidiose is een reeds lang bekende aandoening, waarvoor het meeste onderzoek stamt uit de jaren zeventig. Recenter […]

Maagzweren bij paarden; ECEIM consensus statement

In 2015 publiceerde het “European College of Equine Internal Medicine (ECEIM)” een nieuwe “consensus statement” betreffende maagzweren bij volwassen paarden. Dit “consensus statement” is geschreven door B.W. Sykes, M. Hewetson, R.J. Hepburn, N. Luthersson en Y. Tamzali, gepubliceerd in het “Journal of Veterinary Internal Medicine” (29:1288-1299) en vrij verkrijgbaar als “open access” artikel. Hieronder een samenvatting. […]

De invloed van ammoniumchloride op de kation-anion balans en het calciummetabolisme van melkkoeien

Ammoniumchloride zorgt voor een verhoogde uitscheiding van calcium via de nieren, waardoor de absorptie van calcium vanuit het maagdarmkanaal efficiënter wordt. Dit is van belang wanneer de calciumbehoefte toeneemt voor de productie van biest en melk na het afkalven. Melkziekte Melkziekte is het optreden van hypocalcemie in de periode rondom de partus. Meestal treedt het […]

De beheersbaarheid van coccidiose

Dit is het onderwerp van het artikel ‘Keeping coccidiosis manageable’ uit de 2e Worldpoultry van dit jaar. In dit artikel schrijft pluimveedierenarts Maarten de Gussem dat alle commerciële kippen op een bepaald moment geïnfecteerd raken met coccidia. Dit maakt dat coccidiose een zeer belangrijke aandoening is waar dierenartsen rekening mee moeten houden. Het volledige artikel […]

Humane vs. veterinaire geneesmiddelen

IFAH, de wereldwijde federatie, ontwikkelde een nieuwe infographic getiteld ‘We zijn vergelijkbaar, maar we zijn niet hetzelfde’. Met deze infographic worden een aantal verschillen tussen de geneesmiddelen sector voor menselijk en veterinair gebruik geïllustreerd. Bekijk hier de infographic.

Waarom het verzuren van de urine van kalveren zinvol kan zijn

Urolithiase (urinewegstenen) is een aandoening die vooral bij stierkalveren optreedt. Het gebruik van ammoniumchloride kan de pH van de urine verlagen waardoor de kans op urolithiase afneemt. Hieronder volgt meer informatie over deze aandoening en de werking van ammoniumchloride. Urolithiase Urolithiase is het voorkomen van stenen in de urinewegen. Predisponerende factoren zijn een hoge concentratie […]

Het gebruik van vitaminen bij rundvee voor immuniteit, mastitis en vruchtbaarheid

Vitamines als ondersteuning bij rundvee; immuniteit, mastitis en vruchtbaarheid Het is algemeen bekend dat vitaminen belangrijk zijn voor een goede diergezondheid. In het kader van de reductie van het antibioticumgebruik worden aanvullende diervoeders steeds vaker ingezet om problemen te voorkomen. Maar welke vitamines kunnen op welk moment ingezet worden? Om u te ondersteunen bij het […]

“Dan past u de registratie toch even aan”

Alle diergeneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd in overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, in het bijzonder richtlijn 2001/82/EC (gewijzigd door 2004/28/EC). Dat wil zeggen dat de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het middel niet alleen zijn beoordeeld alvorens registratie werd verleend maar ook herhaaldelijk zijn herzien tijdens verlengingsprocedures, wijzigingsaanvragen en middels post-marketing bewaking (farmacovigilantie). Echter, […]