Entries by Joyce van der Mee

Dopharma nu volledig eigenaar van Ripac-Labor

Op 1 september 2017 heeft Dopharma 65% van de aandelen van Ripac-Labor, een Duitse producent van bedrijfsspecifieke vaccins, overgenomen. Sindsdien heeft Dopharma samen met Mevrouw Dagmar Köhler-Repp, beherend aandeelhoudster, Ripac-Labor verder ontwikkeld. Al sinds 2014 heeft Dopharma uitgebreide ervaring opgedaan in de verkoop, distributie en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. We zien dit type profylaxe als […]

De ins en outs op het gebied van farmacovigilantie

Met regelmaat merken we dat het in de praktijk niet altijd helder is wat farmacovigilantie precies inhoudt en dat er soms onduidelijkheid bestaat over het melden van vermoedelijke bijwerkingen. Met dit artikel willen we de meest voorkomende vragen/onduidelijkheden wegnemen. Wat is veterinaire farmacovigilantie, oftewel diergeneesmiddelenbewaking? Farmacovigilantie is het monitoren van zowel de veiligheid als de […]

Bekijk de nieuwe kalkoenen kennisbank op www.dopharmaforturkeys.com

Kalkoenen zijn een unieke soort pluimvee. In de kalkoenenhouderij zijn bepaalde specifieke fysiologische eigenschappen en gedrag belangrijk, hetgeen vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij kippen. Dopharma erkent kalkoenen als een belangrijke diersoort. We zien de behoefte voor specifieke producten voor kalkoenen, en zijn daarom een aantal jaren geleden al gestart met het verkrijgen […]

Leververvetting bij pluimvee

Leververvetting bij pluimvee wordt in het Engels omschreven als fatty liver haemorrhagic syndrome (FLHS). Deze aandoening wordt vooral gevonden bij leghennen. Het wordt gekenmerkt door een verhoogde mortaliteit, een daling in de eiproductie en grote hoeveelheden vet in de lever. In dit artikel bieden we u een overzicht van de bekende informatie en enige recent […]

Spotty liver disease bij pluimvee

Wat weten we van spotty liver disease (Campylobacter hepaticus) bij pluimvee? In 2019 werd een infectie met Campylobacter hepaticus als veroorzaker van spotty liver disease (SLD) aangetoond in een koppel Nederlandse leghennen (Molenaar 2019). SLD is echter niet alleen in Nederland een opkomende ziekte. Dat blijkt wel uit de publicatie van artikelen over dit onderwerp […]

Necrotische enteritis en necro-haemorrhagische enteritis bij vleeskuikens

Necrotische enteritis is een belangrijke aandoening in vleeskuikens en kalkoenen, maar wordt ook gevonden bij leghennen en ouderdieren. Het wordt veroorzaakt door toxinen en enzymen die worden geproduceerd door pathogene C. perfringens stammen. In het veld zien we verschillende klinische vormen van deze aandoening. Een studiegroep van de vakgroep pathologie, bacteriologie en pluimveeziekten van de […]

Doxycycline als oplossing?

Doxycycline als oplossing? Gebruik van doxycycline Doxycycline wordt relatief veel gebruikt voor de behandeling van respiratoire infecties bij varkens. Het is breed werkzaam, relatief goedkoop, bekend in gebruik en normaal gesproken goed beschikbaar. Is het echter altijd de beste keuze en wat is bij beperkte beschikbaarheid het beste alternatief? Beschikbaarheid van doxycycline Op dit moment […]

Update Coronavirus

Vanwege de Coronavirus pandemie willen we u informeren dat we bij Dopharma alle maatregelen treffen die ons worden aangedragen door de autoriteiten, om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. We erkennen het uitzonderlijke werk dat onze klanten, partners, veevoederbedrijven, boeren en dierenartsen in deze uitdagende situatie dagelijks verrichten. Om het hen mogelijk te maken […]

Een vaars met diarree in deze tijd van het jaar: gecheckt op Paramphistomose?

Parasitaire infecties worden beschouwd als een belangrijk en veel voorkomend probleem in relatie tot diergezondheid, met name voor grazende herkauwers. Bij inwendige parasieten denken we als dierenarts dan voornamelijk aan maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Aan paramphistomen of pensbotten denken we zelden of nooit. Nochtans komen deze platwormen, die zich nestelen in de pens bij graseters, […]

Uitbreiding van de indeling van Clostridium perfringens toxinotypes

Clostridium perfringens is een belangrijke bacterie voor de pluimveehouderij vanwege zijn rol bij het ontstaan van necrotische enteritis. C. perfringens stammen worden ingedeeld op basis van de toxinen die ze kunnen produceren (toxinotypering). De indeling die hiervoor wordt gebruikt is uitgebreid met twee nieuwe toxinotypes. RIPAC-LABOR gebruikt de nieuwe indeling voor diagnostiekuitslagen die u van […]