Healthy Livestock: Rund / Kalf

Dopharma onderschrijft de ‘best practice’ gedachten van EPRUMA* in de ruimste zin van het woord. Centraal in de term best practice staan gezonde dieren en een gezonde veehouderij. Gezonde dieren zijn essentieel voor het waarborgen van dierenwelzijn, humane gezondheid en een optimaal rendement voor de rundveehouder.

Best practice omvat goede veehouderijpraktijken en goede uitvoering van de diergeneeskunde (GVP). Denk hierbij aan goed management van rundveebedrijven, specifieke kennis van rundveeziekten en diagnostiek, kennis van de werking van diergeneesmiddelen en uitgebreide ervaring met de juiste toepassing van medicatie via de kalvermelk.

Als veterinair farmaceutisch bedrijf heeft Dopharma alle bovenstaande kennis in huis. Daarnaast is Dopharma toegewijd om een ruim assortiment diergeneesmiddelen voor vleeskalveren en rundvee te behouden en dit waar mogelijk uit te breiden met innovatieve producten. Hierdoor zijn wij een waardevolle partner voor zowel rundveedierenartsen, veehouders als kalverintegraties. Enkele voorbeelden zijn:

* European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Producten

Bekijk onze specifieke producten voor de rundveehouderij:

Verbeter de rundveehouderij

Onze visie: Een gezonde veehouderij maakt gezond rendement mogelijk

De veehouderij is onmisbaar in een gezonde en goed functionerende samenleving. Desalnietemin staat ze enorm onder druk. Een sterke roep om dierenwelzijn, toenemende aandacht voor voedselveiligheid en intensivering van (internationale) concurrentie dagen de gehele bedrijfstak uit om te bewegen naar de ‘veehouderij van morgen’. Adequate verbeteringen zijn nodig om in te spelen op de verschillende, soms zelfs tegengestelde, belangen. Wij geloven dat een gezonde veehouderij de enige succesvolle weg is naar een gezond rendement.

Nieuwsbrief

Info over de specifieke nieuwsbrief voor Rund / Kalf updates