Cefovet® DC 250 mg

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

BE-V182953
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Samenstelling

Per spuit:
Cefazoline 250 mg

Wachttijden

Melkkoe: vlees en slachtafval: 21 dg
Melk: 0 dagen na het kalven indien deze plaatsvindt 6 weken of meer na toediening van het diergeneesmiddel.
In geval van vroegtijdig kalven (minder dan 6 weken na de behandeling): 14 dg
De wachttijd wordt bepaald vanaf de laatste toediening van het diergeneesmiddel. Ongeacht de wachttijd mag gedurende de ganse behandelingsperiode geen enkel voedingsproduct toegelaten worden voor menselijke consumptie.

Indicaties

Melkkoe:

Voor de behandeling van subklinische mastitis gedurende de droogstand en de preventie van nieuwe bacteriële infecties van de uier tijdens de droogzetting veroorzaakt door de belangrijkste streptococcen (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae) en Staphylococcus aureus, gevoelig voor cefazoline.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 60 x spuit 3 g / CNK: 3080-272

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor intramammair gebruik.

 • Dosering

  Melkkoe:

  Intramammair, via het tepelkanaal.
  250 mg cefazoline (overeenkomend met één spuit) per kwartier.
  Elk kwartier volledig leegmelken na de laatste melkbeurt. Het tepeluiteinde ontsmetten en de inhoud van een spuit in elk kwartier instilleren via het tepelkanaal, met inachtname van de gebruikelijke regels van de asepsis. De koe niet meer melken.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij overgevoeligheid voor cefalosporines of andere β-lactamines.

 • Bijwerkingen

  Onmiddellijke allergische reacties zijn zeer zelden beschreven bij sommige dieren (rusteloosheid, bevingen, oedeem van de tepel, van de oogleden en de lippen) en kunnen tot de dood van de dieren leiden.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.