Cefovet® LC 300 mg

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

BE-V182962
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Samenstelling

Per spuit:
Cefazoline 300 mg

Wachttijden

Melkkoe in lactatie: vlees en slachtafval: 24 uren
Melk: 8 melkbeurten
De melk van de 4 kwartieren moet verwijderd worden, ongeacht het aantal behandelde kwartieren.
De wachttijd wordt bepaald vanaf de laatste toediening van het diergeneesmiddel. Ongeacht de wachttijd mag gedurende de ganse behandelingsperiode geen enkel voedingsproduct toegelaten worden voor menselijke consumptie.

Indicaties

Melkkoe in lactatie:

Behandeling bij de lacterende koe van klinische mastitis veroorzaakt door de belangrijkste streptococcen (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae), Staphylococcus aureus en Escherichia coli, gevoelig voor cefazoline.

Overige details

 • Verpakking

  Doos 10 x spuit 6 g / CNK: 3080-264

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor intramammair gebruik

 • Dosering

  Melkkoe in lactatie:

  Intramammair, via het tepelkanaal.
  300 mg cefazoline per besmet kwartier (overeenkomend met één spuit per kwartier), tweemaal met een interval van 12 uur tussen elke instillatie.
  Het besmette kwartier volledig leegmelken. Het tepeluiteinde ontsmetten en de inhoud van een spuit in het kwartier instilleren via het tepelkanaal, met inachtname van de gebruikelijke regels van de asepsis.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor cefalosporines of andere β-lactamines.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.