Oxymax® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Tekst van de originele SPC

Registratienummer:

REG NL 112077

Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per ml
oxytetracycline 100 mg
als oxytetracycline hydrochloride

Indicaties

Rund, kalf:

 • pneumonie en shipping fever geassocieerd met Pasteurella multocida en Mannheimia haemolytica;
 • pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma spp;
 • difterie en panaritium veroorzaakt door Fusobacterium necroforum;
 • actinomycose veroorzaakt door Actinobacillus lignieresii;
 • leptospirose veroorzaakt door Leptospira spp;
 • Infectieuze bovine keratoconjunctivitis veroorzaakt door Moraxella bovis;
 • Q-fever veroorzaakt door Coxiella burnetii;
 • tickborne fever veroorzaakt door Anaplasma phagocytophilum;
 • anaplasmosis veroorzaakt door Anaplasma marginale.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Mycoplasma spp en Pasteurella spp;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae en Haemophilus (para) suis;
 • enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae;
 • enteritis veroorzaakt door Campylobacter spp, Clostridium perfringens en Salmonella spp;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • omphalitis veroorzaakt door Haemophilus spp;
 • artritis veroorzaakt door Haemophilus spp, Mycoplasma spp en Streptococcus spp;
 • Glässer’s disease veroorzaakt door Glaesserella (Haemophilus) parasuis;
 • leptospirose veroorzaakt door Leptospira pomona.

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 21 dg; melk: 5 dg

Kalf: vlees en slachtafval: 21 dg

Varken: vlees en slachtafval: 21 dg; IKB: 21 dg

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund (volwassen rund):
  Intramusculair
  5 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met
  1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Kalf, varken:
  Intramusculair
  10 – 20 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 – 2 ml product per 10 kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 3 – 5 dagen.

  Maximaal injectievolume per injectieplaats:

  Rund (volwassen rund):  15 ml

  Kalf:  5 – 10 ml

  Varken:  5 – 10 ml

  Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties
  • Nier- en/of leverinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Parenterale injecties van tetracyclines kunnen aanleiding geven tot verminderde vruchtbaarheid bij mannelijke dieren.
  Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties worden waargenomen ten gevolge van weefselirritatie.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 16 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor oxytetracycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt, mits er rekening wordt gehouden met de volgende bijwerkingen:

 • tetracyclines worden afgezet in het melk- en in het blijvend gebit en kunnen verkleuringen, glazuurhypoplasie en verminderde mineralisatie veroorzaken;
 • het product wordt niet aanbevolen gedurende de laatste 2 – 3 weken van de dracht;
 • oxytetracycline wordt uitgescheiden in de melk, maar de concentraties zijn relatief laag.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig behandelen met bactericide antibiotica zoals (semi-synthetische) penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd bij de bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.