EviBaN®

Het woord ‘nutraceutical’ is een combinatie van de woorden ‘nutrition’ en ‘pharmaceutical’. De term verwijst naar een groep stoffen die zijn afgeleid van levensmiddelen of diervoeding. Deze stoffen hebben naast hun voedingswaarde een gunstig effect op de gezondheid en kunnen worden gebruikt bij de preventie en behandeling van (dier)ziekten.

We zien potentie in de toepassing van nutraceuticals ter ondersteuning en verbetering van de (dier)gezondheid. Vooral in de huidige situatie, waarin het gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij onder druk staat, kunnen nutraceuticals van waarde zijn. Het is van groot belang dat deze stoffen bewezen effectief zijn: ze zijn ‘Evidence Based’.

Pijlers

Dopharma heeft wetenschappelijke criteria* bepaald, waaraan de EviBaN® producten moeten voldoen. Daarnaast is de visie van Dopharma op de productie en het gebruik van nutraceuticals gebaseerd op vier pijlers:

Kwaliteit

Productie en onderzoek volgens de GMP, GMP+, GLP en GCP normen.

Support

Technische ondersteuning door Dopharma’s veterinaire team en commerciële ondersteuning door het marketing en sales team.

Timing

Het toedienen van EviBaN® producten tijdens risicoperioden.

Focus

Aandacht voor luchtweg- en maagdarmaandoeningen bij landbouwhuisdieren.

Om aan deze pijlers te kunnen voldoen, worden de EviBaN® producten uitsluitend via de dierenarts geleverd.

*Wetenschappelijke criteria waaraan de EviBaN® producten volgens Dopharma moeten voldoen:

1. Wetenschappelijke artikelen geschreven in het Engels in peer reviewed tijdschriften met een impactfactor van ten minste 2,0 waarin het volgende beschreven wordt:

  • veldproeven met een goede onderzoeksopzet en een controlegroep;
  • klinische studies die gerandomiseerd en geblindeerd zijn en geschikte parameters onderzoeken;
  • in vitro analyse in het geval van antimicrobiële stoffen voor topicale of orale toediening.

En / of:

2. Klinische studies bij doeldieren uitgevoerd in Dopharma’s eigen onderzoeksfaciliteiten of in samenwerking met een contract research organisatie, die opgezet zijn met behulp van informatie zoals vermeld onder paragraaf 1. Deze proeven bestaan uit:

  • veldproeven;
  • gecontroleerde klinische studies;
  • infectiemodellen.

Eviban® Producten

Gezien de hoge kwaliteitseisen en de Eviban® gedachte van Dopharma is het assortiment tot op heden beperkt tot: