Tag Archive for: kalkoen

Bekijk de nieuwe kalkoenen kennisbank op www.dopharmaforturkeys.com

Kalkoenen zijn een unieke soort pluimvee. In de kalkoenenhouderij zijn bepaalde specifieke fysiologische eigenschappen en gedrag belangrijk, hetgeen vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij kippen.

Dopharma erkent kalkoenen als een belangrijke diersoort. We zien de behoefte voor specifieke producten voor kalkoenen, en zijn daarom een aantal jaren geleden al gestart met het verkrijgen van registraties speciaal voor kalkoenen. Op deze manier kunnen dierenartsen en veehouders de kalkoenen behandelen op een verantwoordelijke manier. Als resultaat kunnen we u producten aanbieden met indicaties, dosering en wachttijden specifiek voor kalkoenen.

Om een internationaal netwerk te ontwikkelen en kennis te delen over kalkoenengezondheid en uitdagingen die u als dierenarts tegen komt, hebben we bij Dopharma 2021 omgedoopt tot Year of the Turkey. We willen informatie die verspreid bekend is samenbrengen en delen met verschillende mensen, kalkoenenhouders en dierenartsen die de kalkoenenbedrijven bezoeken. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. Met alle informatie leert Dopharma wat u nodig heeft op het gebied van diergeneesmiddelen om de kalkoenen gezond te houden. Op deze manier kunnen we uw gereedschapskist op een waardevolle manier uitbreiden.

En… ook de jaren na 2021 zullen kalkoenenjaren zijn voor ons!!

Kijk snel op www.dopharmaforturkeys.com