Disclaimer

De inhoud van deze Website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Dopharma behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Dopharma dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

In geval van twijfel ten aanzien van het gebruik kan altijd contact met Dopharma opgenomen worden.

Dopharma aanvaardt op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor geleden schade vanwege het abusievelijk foutief vermelden van informatie op deze Website. Neem ook hier in geval van twijfel contact op met Dopharma. Ook over genoemde advies-wachttijden voor onze geneesmiddelen kunt u zich tot ons richten of uw dierenarts raadplegen.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze Website van Dopharma en van alle inhoud daarvan, berust bij Dopharma, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Copyright 2012 – Dopharma B.V.