Doxylin® 50% WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V263916 (pot)
BE-V435723 (emmer)
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcock

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 433 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 500 mg

Wachttijden

Niet-herkauwend kalf: vlees en slachtafval: 7 dg

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg

Kip: vlees en slachtafval: 5 dg

Niet voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren.
Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Behandeling van de volgende gespecificeerde infecties van de luchtwegen en het maagdarmstelstel veroorzaakt door micro-organismen gevoelig voor doxycycline.

Niet-herkauwend kalf:

 • bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Kip:

 • infecties van de luchtwegen veroorzaakt door Mycoplasma spp, Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum en Bordetella avium;
 • enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens en Clostridium colinum.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg / CNK: 2912-871
  Emmer 5 kg / CNK: 3041-753

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Niet-herkauwend kalf:
  Oraal, via de kunstmelk of het drinkwater

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen, verdeeld over 2 toedieningen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater

  25 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor tetracyclines of voor één van de hulpstoffen;
  • ernstige lever- of nierinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: pot: 36 maanden; emmer: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.