Enterflume® 50%

Terug naar het overzicht

productfoto Enterflume 50%

Registratienummer:
BE-V207742
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowcock

Samenstelling

Per gram:
flumequine 500 mg

Wachttijden

Niet ruminerend kalf: vlees en slachtafval: 4 dg

Niet-eierleggende kip: vlees en slachtafval: 2 dg

Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.

Indicaties

Niet ruminerend kalf, niet-eierleggende kip:

Infecties veroorzaakt door flumequine gevoelige micro-organismen, met goed bereikbare infectiehaarden, binnen de grenzen van een werkzame concentratie aan flumequine.

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg / CNK: 2586-733

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Niet ruminerend kalf:
  Oraal, via de kunstmelk
  5 – 10 mg flumequine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,5 – 1 g product per 50 kg lichaamsgewicht), tweemaal daags gedurende 3 – 5 dagen.

  Niet-eierleggende kip:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg flumequine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 200 g product in 1 000 L drinkwater), gedurende 3 – 5 dagen.

  Bij verminderde drinkwateropname bij kippen dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

  Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald om onderdosering te voorkomen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij ruminerende dieren;
  • leverstoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren op een droge plaats, beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Tegen direct zonlicht beschermen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: onmiddellijk te gebruiken.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur beneden 25 °C.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kalvermelk:
  12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Officiële en lokale antimicrobiële gedragslijnen dienen in aanmerking te worden genomen wanneer het product wordt gebruikt.

Het product mag slechts gebruikt worden na het testen van de gevoeligheid van de oorzakelijke kiemen.

Het gebruik van het product dat afwijkt van de instructies in de SKP, kan de prevalentie van bacteriële resistentie tegen quinolonen doen toenemen en kan de werkzaamheid van de behandeling met andere (fluoro)quinolonen verminderen door de mogelijke kruisresistentie.

Bij sterk mineraal houdend water kan de alkalische pH van de medicijnoplossing in het water neerslag veroorzaken. Daarom best een vooroplossing maken in zacht of onthard water.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe een stofmasker en handschoenen.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Producten met di- of trivalente kationen kunnen de orale absorptie van chinolonen remmen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Gezien de therapeutische index lijkt vergiftiging weinig waarschijnlijk (vergiftiging uit zich in storingen van het centrale zenuwstelsel).

Behandeling onderbreken en symptomatisch behandelen.

Onverenigbaarheden

Flumequine kan onoplosbaar complexeren met tweewaardige metalen, vooral met ijzerionen.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.