Enterflume® 50%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V207742
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowcock

Samenstelling

Per gram:
flumequine 500 mg

Wachttijden

Niet ruminerend kalf: vlees en slachtafval: 4 dg

Niet-eierleggende kip: vlees en slachtafval: 2 dg

Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.

Indicaties

Niet ruminerend kalf, niet-eierleggende kip:

Infecties veroorzaakt door flumequine gevoelige micro-organismen, met goed bereikbare infectiehaarden, binnen de grenzen van een werkzame concentratie aan flumequine.

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg / CNK: 2586-733

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Niet ruminerend kalf:
  Oraal, via de kunstmelk
  5 – 10 mg flumequine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,5 – 1 g product per 50 kg lichaamsgewicht), tweemaal daags gedurende 3 – 5 dagen.

  Niet-eierleggende kip:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg flumequine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 200 g product in 1 000 L drinkwater), gedurende 3 – 5 dagen.

  Bij verminderde drinkwateropname bij kippen dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

  Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald om onderdosering te voorkomen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij ruminerende dieren;
  • leverstoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren op een droge plaats, beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Tegen direct zonlicht beschermen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: onmiddellijk te gebruiken.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur beneden 25 °C.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kalvermelk:
  12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.