Phenoxypen® WSP

Terug naar het overzicht

Productfoto Phenoxypen

Registratienummer:
BE-V292354 (Pot)
BE-V564933 (Emmer)
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cock

Samenstelling

Per gram:
fenoxymethylpenicilline 293 mg
overeenkomend met fenoxymethylpenicilline kalium 325 mg

Wachttijden

Kip: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg

Indicaties

Kip:

Preventie van mortaliteit op groepsniveau door necrotische enteritis in kippen, veroorzaakt door Clostridium perfringens gevoelig voor fenoxymethylpenicilline.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg / CNK: 2586-469
  Emmer 5 kg / CNK: 4274-049

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater

  13,5 – 20 mg fenoxymethylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 46 – 68 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 5 dagen.
  De maximale oplosbaarheid is 250 g product per liter drinkwater.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.

 • Bijwerkingen

  Hoewel er geen bijwerkingen werden gezien na het gebruik van het diergeneesmiddel, kunnen penicillines braken en diarree veroorzaken en kunnen deze de bacteriële flora van de darm wijzigen door selectie van resistente bacteriën.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking (pot): 36 maanden.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking (emmer): 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.