Registratienummer:
n.v.t.

Pagina doorsturen

Samenstelling

Bevat citroenzuur

Wachttermijn

n.v.t.

Gebruik

Te gebruiken als waterconditioneringsmiddel.

WpH corrector zorgt voor verlaging van de pH en ontharding van het water.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg / CNK: 3213-790
  Emmer 5 kg / CNK: 3245-040

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Op een droge plaats bewaren.
  Houdbaarheid van het product in de verkoopverpakking: 24 maanden.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Speciale waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Na gebruik de huid grondig wassen.

Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen: enkele minuten voorzichtig afspoelen met water. Eventueel contactlenzen

uitdoen. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende irritatie: een arts raadplegen.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.