Butagran Equi® 200 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V437035
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

horse

Samenstelling

Per gram:
fenylbutazon 200 mg

Wachttijden

Paard:

Niet voor gebruik in paarden die bedoeld zijn voor menselijke consumptie.
Behandelde paarden mogen nooit meer geslacht worden voor menselijke consumptie.
Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor menselijke consumptie onder nationale paardenpaspoortwetgeving.

Indicaties

Paard:

 • behandeling van musculoskeletale condities waar pijnbestrijding en een reductie in de bijkomende ontsteking nodig is, bv. bij kreupelheid door osteoartritis, bursitis, laminitis en ontsteking van de zachte weefsels, vooral waar continue mobiliteit gewenst is;
 • inperken van postoperatieve ontsteking, myositis en andere ontstekingen van de zachte weefsels;
 • antipyreticum, in gevallen dat dit aan te raden is, zoals bij virale luchtweginfecties.

Overige details

 • Verpakking

  Doos 20 x sachet 5 gram / CNK: 3213-816

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Paard:
  Oraal

  Dag 1: tweemaal daags 4,4 mg fenylbutazon per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met tweemaal daags 10 gram product, of 2 sachets product, per 450 kg lichaamsgewicht).

  Dag 2 – 4: tweemaal daags 2,2 mg fenylbutazon per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met tweemaal daags 5 gram product, of één sachet product, per 450 kg lichaamsgewicht), gevolgd door eenmaal daags of eenmaal per twee dagen 2,2 mg fenylbutazon per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 5 gram product, of één sachet product, per 1 – 2 dagen).

  Als er geen duidelijke respons is na 4 – 5 dagen, beëindig de behandeling. Hooi kan de absorptie van fenylbutazon vertragen en daarmee ook de aanvang van een klinisch effect. Het is aan te raden om geen hooi direct vóór of gelijktijdig met de toediening van het product te geven.

  Om de toediening te vergemakkelijken, mag het product gemengd worden met een kleine hoeveelheid zemelen of granen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • hart-, lever- of nierziekten;
  • wanneer er de mogelijkheid aanwezig is van gastro-intestinale ulceratie of bloeding;
  • wanneer er bewijs is van bloeddyscrasie.
 • Bijwerkingen

  Evenals bij andere NSAID’s die de prostaglandinesynthese remmen, kan er gastrische en/of renale intolerantie optreden. Dit is meestal geassocieerd met overdosering en dergelijke gebeurtenissen zijn zeldzaam (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10 000 behandelde dieren). Herstel is gebruikelijk na het stopzetten van de behandeling en na de start van ondersteunende symptomatische therapie (zie Speciale waarschuwingen – Overdosering voor meer informatie).

  Bloeddyscrasie kan optreden.
  Pony’s zijn zeer gevoelig voor maagzweren met dit product, zelfs bij therapeutische doses (diarree, zweren in de mond en hypoproteïnemie kunnen ook worden gezien).

  Indien bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt en moet advies van een dierenarts worden ingewonnen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van het sachet: gebruik direct na openen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.