Dofatrim-ject® 40 mg – 200 mg

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V215555
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim 40 mg
sulfadoxine 200 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 8 dg; melk: 2 dg

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg

Indicaties

Rund, varken:

Behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen welke gevoelig zijn voor de combinatie sulfadoxine/trimethoprim en waarbij effectieve concentraties op de infectieplaats bereikt worden.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK: 2586-709
  Flacon 250 ml / CNK: 2718-229

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intraveneus, intramusculair of subcutaan

  15 mg activiteit per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 5 dagen.

  Varken:
  Intraveneus, intramusculair of subcutaan

  15 mg activiteit per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 3 dagen.

  Bij zeer ernstige ziektebeelden kan bij dieren met een lichaamsgewicht beneden de 200 kg de dosis verhoogd worden tot 25 mg activiteit per kg lichaamsgewicht.

  Aangeraden wordt niet meer dan 20 ml op 1 plaats te injecteren.

  Om een correcte dosering te garanderen, moet het lichaamsgewicht van de dieren zo accuraat mogelijk bepaald worden, zodat onderdosering vermeden wordt.

 • Contra-indicaties
  • ernstige lever- en nierfunctiestoornissen;
  • sulfonamide-overgevoeligheid;
  • afwijkingen in het bloedbeeld.
 • Bijwerkingen

  Na intramusculaire en subcutane toediening kunnen lokale weefselreacties rond de injectieplaats voorkomen.

  Sulfonamiden kunnen nierstoornissen (kristallurie, hematurie,….) of bloedvorming stoornissen (anemie, trombocytopenie) veroorzaken.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Daar de intraveneuze toedieningsweg risico’s voor cardiorespiratoire shock inhoudt, dient deze enkel aangewend te worden bij de behandeling van acute infecties die een snelle behandeling vereisen. Het risico inzake het optreden van deze ongewenste effecten is groter in bijzondere klimatologische omstandigheden van hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Selectie van resistentie evolueert bij sommige micro-organismes. Het is aanbevolen om een antibiogram te maken vooraleer het product te gebruiken. Indien zich een allergische reactie voordoet moet de behandeling gestaakt worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken tijdens dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met middelen die werken op het levermetabolisme of de bloedvorming.

Een overmaat aan PABA in necrotische weefsels kan de werking van de combinatie beïnvloeden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De normale dosering voor parenteraal gebruik is 10 – 20 mg sulfadoxine en 2 – 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht, waar de zwakste LD50 in de meest gevoelige testdiersoort (muis) 2 900 mg sulfadoxine per kg lichaamsgewicht bedraagt na subcutane en intraperitoneale toediening en 200 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht bedraagt na intraveneuze toediening.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.