Dozuril® 50 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V445602
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per ml:
toltrazuril 50 mg

Wachttijden

Varken (big 3 – 5 dagen oud): vlees en slachtafval: 61 dg

Indicaties

Varken (big 3 – 5 dagen oud):

Ter preventie van klinische symptomen van coccidiose in neonatale biggen (3 – 5 dagen oud) op varkensbedrijven met een bekende voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Isospora suis.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml / CNK: 4476-354
  Flacon 1 liter / CNK: 4476-362

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken (big 3 – 5 dagen oud):
  Voor orale toediening.
  Individuele behandeling van dieren.

  Elke big behandelen tussen levensdag 3 en 5, met een enkele orale dosis van 20 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,4 ml orale suspensie per kg lichaamsgewicht.

  Gezien de lage doseervolumes per individuele big, wordt het gebruik van doseerapparatuur met een graduatie van 0,1 ml aanbevolen.

  De orale suspensie schudden voor gebruik.

  Het gewicht van de dieren dient nauwkeurig te worden bepaald vóór toediening.

  Behandeling tijdens een uitbraak kan voor een individuele big minder waarde hebben, omdat de schade aan de dunne darm al heeft plaatsgevonden.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.
  Houdbaarheid na de eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Zoals bij alle antiparasitaire middelen, kan regelmatig en herhaald gebruik van antiprotozoa van dezelfde klasse leiden tot ontwikkeling van resistentie.

Het wordt aangeraden om alle dieren in de groep te behandelen.

Hygiënische maatregelen kunnen het risico op coccidiose verminderen. Het wordt daarom aangeraden om tegelijkertijd de hygiënische omstandigheden op het betreffende bedrijf te verbeteren, met name dient het droog en schoon te zijn.

Om maximaal effect te verkrijgen, dienen de dieren te worden behandeld vóór het verwachte begin van klinische symptomen, d.w.z. in de prepatentperiode.

Om het verloop van een aanwezige klinische coccidiose-infectie te wijzigen, kan bij individuele dieren die al symptomen van diarree vertonen, aanvullende ondersteunende therapie nodig zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor toltrazuril moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Vermijd huid- en oogcontact met het diergeneesmiddel.

Was iedere spat op de huid of in de ogen onmiddellijk af met water.

Was de handen na gebruik.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Geen bekend. Er is onder andere geen interactie in combinatie met ijzersupplementen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er werden geen symptomen van intolerantie waargenomen bij biggen tot een drievoudige overdosis.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.