Flordofen® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V462133
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per ml:
florfenicol 100 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 20 dg

Indicaties

Varken:

Behandeling en preventie op groepsniveau waar klinische symptomen aanwezig zijn van respiratoire aandoeningen in varkens geassocieerd met Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida gevoelig voor florfenicol.

De aanwezigheid van de ziekte moet zijn vastgesteld in het koppel voordat preventieve behandeling wordt gestart.

 

Overige details

 • Verpakking

  Fles 1 L / CNK: 3235-645
  Can 5 L / CNK: 3310-356

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij beren bestemd voor de fok;
  • overgevoeligheid voor florfenicol of de hulpstof.
 • Bijwerkingen

  Een lichte afname van de waterconsumptie door de dieren, donkerbruine faeces en obstipatie kunnen worden gezien tijdens behandeling. Zeer vaak waargenomen bijwerkingen zijn voorbijgaande diarree en/of perianaal en rectaal erytheem/oedeem. Deze bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard. In enkele van de aangedane dieren kan prolaps van het rectum worden gezien, die zonder behandeling over gaat.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning/reconstitutie volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.