Fludoprex® 50 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V520684
 Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcockfazant-2

Samenstelling

Per gram:
flubendazol 50 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg

Kip: vlees en slachtafval: 7 dg; ei: 0 dg

Fazant: vlees en slachtafval: 28 dg

Indicaties

Varken:

 • worminfecties veroorzaakt door Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus apri.

Kip, fazant:

 • worminfecties veroorzaakt door Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp, Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenuis, Raillietina spp.

 

Overige details

 • Verpakking

  Zak 18 kg / CNK: 3702-289

 • Farmaceutische vorm

  Premix voor gemedicineerd voer

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via gemedicineerd voer
  30 mg flubendazol per kg voer, gedurende 5 dagen.

  Kip:
  Oraal, via gemedicineerd voer
  30 mg flubendazol per kg voer, gedurende 7 dagen.

  Fazant:
  Oraal, via gemedicineerd voer
  60 mg flubendazol per kg voer, gedurende 7 dagen.

  Men dient erop te letten dat alle dieren voldoende hoeveelheden actieve stof binnenkrijgen. Om een goed mengsel en gebalanceerde inname te verkrijgen, vooral bij vermengen van minder dan 5 kg/ton voer, wordt het gebruik van een voormengsel geadviseerd. De benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel dient dan zorgvuldig te worden vermengd met een voeringrediënt van dezelfde fysische aard. Er moet aandacht worden besteed aan de officiële richtlijnen rondom het bereiden van voormengsels met medicinaal effect in het bereide voer.

  Het bereide voer kan worden gepelletteerd.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de zak: direct gebruiken, niet bewaren.
  Houdbaarheid na verwerking in een voormengsel: 36 maanden.
  Houdbaarheid na verwerking in het voer of gepelletteerd voer: 4 weken indien bewaard beneden 25 °C.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

 • te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica uit dezelfde klasse gedurende een lange tijdsperiode;
 • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseringssysteem (indien gebruikt).

Vermoede klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte testen (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum uit een andere farmacologische groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Behandeling met dit product geeft alleen optimale resultaten als tegelijkertijd een strikte hygiëne van de stal en de ligplaatsen in acht wordt genomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel bevat flubendazol, dat bij sommige personen overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis kan veroorzaken.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor flubendazol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Voorkom contact met de huid.

Voorkom het opwaaien en inademen van stof. Was de handen na gebruik.

Was in geval van accidentele blootstelling van de huid het betreffende gebied grondig met veel water.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit ondoordringbare handschoenen en goedgekeurde stofmaskers (een wegwerp halfgelaatsmasker volgens Europese Standaard EN149 of een niet-wegwerpmasker volgens Europese Standaard EN140 met filter EN143) bij het hanteren van het diergeneesmiddel, intermediaire producten en het gemedicineerde voer.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient voorzichtigheid te worden betracht met betrekking tot het gebruik van dit diergeneesmiddel aan het begin van de dracht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Varkens: doses van flubendazol in het voer van 250 ppm of meer kunnen leiden tot tijdelijke diarree (zachte of vloeibare faeces), zonder het klinische gedrag of functioneren van de dieren aan te tasten. Zachte ontlasting kan vanaf de tweede behandeldag worden gezien; een maximum wordt bereikt op dag 7 tot 12.

Kippen en fazanten: overdosering veroorzaakte geen bijwerkingen. In kippen werd een veiligheidsfactor van > 34 in leghennen (ad libitum voedering) en van > 65 voor fokdieren (gelimiteerde voedering) gezien.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.