Mendotizer® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V661787
Diergeneesmiddel op voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoelt

cowpighorsesheepgoat

Samenstelling

Per ml:
Menbuton 100 mg

Wachttijden

Rund paard, schaap en geit:
Vlees en slachtafval: nul dagen na intraveneuze toediening.
Vlees en slachtafval: 1 dag na intramusculaire toediening.
Melk: nul dagen

Varken:
Vlees en slachtafval: nul dagen na intraveneuze toediening.
Vlees en slachtafval: 1 dag na intramusculaire toediening.

Indicaties

 • Stimulatie van lever- en spijsverteringsactiviteit bij spijsverteringsstoornissen en leverinsufficiëntie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK : 4753-919

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Kalf (tot 6 maanden), schaap, geit en varken: intramusculair of intraveneus gebruik.
  10 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

  Rund: intraveneus gebruik.
  5 – 7,5 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (1 ml per 15 – 20 kg lichaamsgewicht).

  Paard: langzaam intraveneus gebruik.
  2,5 – 5 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (1 ml per 20 – 40 kg lichaamsgewicht).
  Toediening kan indien nodig één keer worden herhaald na 24 uur.

 • Contra-indicaties
  • Niet gebruiken bij dieren met een hartaandoening.
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Rund, varken, paard, schaap, geit:

  Zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren):

  • kwijlen, tranen, tremoren, spontane urinelozing en defecatie1.
  • voorbijgaand omvallen2.
  • oedeem, bloeding, necrose op de injectieplaats3.

  Zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen):

  • anafylactische reacties

  1 Na intraveneuze toediening
  2 Bij runderen en na snelle intraveneuze injectie
  3 Na intramusculaire toediening

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
  Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Voor paarden wordt uitsluitend langzame intraveneuze toediening geadviseerd.
De intraveneuze toediening moet langzaam worden uitgevoerd (niet minder dan 1 minuut) om de bijwerkingen die beschreven staan in rubriek 3.6 te vermijden.
Het wordt aanbevolen om intramusculair niet meer dan 20 ml op één toedieningsplaats te injecteren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de personen die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Accidentele zelfinjectie kan pijn en ontsteking veroorzaken.
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
In het geval van accidenteel huidcontact, spoel het aangetaste gebied met water.
Niet eten, drinken of roken tijdens hantering van het diergeneesmiddel.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor menbuton moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Dracht: Niet gebruiken tijdens het laatste trimester van de dracht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Geen bekend.

Onverenigbaarheden
Niet toedienen in combinatie met oplossingen die het volgende bevatten:

 • Calcium
 • Procaïnepenicilline
 • Vitamine B-complex

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.