Némisol injectable

Terug naar het overzicht

Vertaling van de originele SPC

Registratienummer:

FR/V/5424399 0/1983
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheep

Samenstelling

Per ml:

Levamisol (als levamisol hydrochloride) 150 mg

Indicaties

Rund, schaap, varken:

Behandeling van de volgende parasitaire infecties:

Bij rund en schaap:

Gastro-intestinale nematoden

 • Trichostrongylus spp
 • Cooperia spp
 • Ostertagia ostertagi (uitgezonderd geïnhibeerde larven)
 • Haemonchus spp
 • Nematodirus spp
 • Bunostomum spp
 • Oesophagostomum spp
 • Chabertia ovina (schaap)

Longwormen

 •     Dictyocaulus viviparus

Varken

Gastro-intesstinale nematoden

 • Ascaris suum
 • Strongyloïdes ransomi
 • Oesophagostomum spp

Longwormen

 • Metastrongylus spp

Wachttijden

Rund, schaap, varken

Vlees en slachtafval: 3 dagen.

Melk: door afwezigheid van een MRL voor melk, mag dit product niet worden gebruikt:

 • in dieren die melk voor humane consumptie produceren;
 • tijdens droogstand;
 • tijdens de twee maanden voorafgaand aan de partus.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Een éénmalige intramusculaire of intraperitoneale toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 25 ml per dier.

  Schaap:

  Een éénmalige intramusculaire toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 2,5 ml per dier.

  Varken:

  Een éénmalige subcutane toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 5 ml per dier.

 • Contra-indicaties

  Bestaande gevallen of gevallen verdacht van resistentie voor levamisol.

 • Bijwerkingen

  Zeer zelden worden neurologische symptomen (tremoren, convulsies), spijsverteringsproblemen (speek­selvloed, diarree) en plots overlijden gerapporteerd.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
  Na opening: niet bewaren boven de 25 °C.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor elke diersoort
Niet gebruiken bij melkvee dat melk voor humane consumptie produceert.

Speciale waarschuwingen voor gebruik bij dieren
Zo accuraat mogelijk het gewicht van het dier inschatten. Resistentie kan zich ontwikkelen na een veelvuldige en frequente toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Vermijd alle contact met de huid. Was de handen na het gebruik.

Gebruik tijdens dracht of lactatie
Studies in laboratoriumdieren (muis, rat en konijn) hebben geen teratogene effecten aangetoond. Geen teratogene of embryo toxische verschijnselen werden gerapporteerd bij rund, varken en schaap.
Het product mag worden gebruikt tijdens de dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In geval van overdosering zijn de waargenomen verschijnselen deze die ontstaan na stimulatie van het parasympatische zenuwstelsel: speekselvloed, braken, diarree, polypnoe , ataxie, tremoren en convulsies. Er is al melding geweest van een fatale afloop. De antidota van keuze zijn atropine of glycopyrrolaat.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.