T.S. Sol® 20/100

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V520773
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim               20 mg
sulfamethoxazol         100 mg

Wachttijden

Varken (vleesvarken): vlees en slachtafval: 8 dg

Kip (vleeskuiken): vlees en slachtafval: 5 dg

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Varken (vleesvarken):

Behandeling en metafylaxe van:

 • speendiarree veroorzaakt door ß-hemolytische K88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli;
 • secundaire bacteriële infecties met Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp en Haemophilus parasuis.

Kip (vleeskuiken):

Behandeling en metafylaxe van:

 • colibacillose veroorzaakt door Escherichia coli;
 • coryza veroorzaakt door Avibacterium paragallinarum.

De aanwezigheid van de ziekte in de groep / het koppel moet zijn aangetoond voordat het diergeneesmiddel wordt gebruikt.

 

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter / CNK: 3697-380

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken (vleesvarken):
  Oraal, via het drinkwater

  5 mg trimethoprim en 25 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml van het diergeneesmiddel per 4 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 4 – 7 opeenvolgende dagen.

  Kip (vleeskuiken):
  Oraal, via het drinkwater

  7,5 mg trimethoprim en 37,5 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml van het diergeneesmiddel per 2,67 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 opeenvolgende dagen.

 • Contra-indicaties
  • ernstige lever- of nierziekte, oligurie of anurie;
  • een verzwakt hematopoietisch systeem;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden of trimethoprim of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Een verlaagde waterinname kan soms voorkomen bij kippen.
  Overgevoeligheidsreacties kunnen zelden optreden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10 000 behandelde dieren).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.