Veterelin 0,004 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V395577
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorserabbit

Samenstelling

Per ml:
busereline 0,004 mg
overeenkomend met busereline acetaat 0,0042 mg

Wachttijden

Rund (koe): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg

Varken (gelt): vlees en slachtafval: 0 dg

Paard (merrie): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg

Konijn (voedster): vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (koe):

  • ovulatie-inductie of uitgestelde ovulatie;
  • behandeling van anoestrus;
  • behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie;
  • verhoging van het drachtigheidspercentage na inseminatie, alsook na oestrussynchronisatie met een PGFα-analoog. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de fokomstandigheden.

Varken (gelt):

  • ovulatie-inductie na oestrussynchronisatie met een prostageen-analoog (altrenogest) om een éénmalige inseminatie mogelijk te maken.

Paard (merrie):

  • ovulatie-inductie voor een betere synchronisatie van de ovulatie met het tijdstip van dekking;
  • behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie.

Konijn (voedster):

  • verbetering van het bevruchtingspercentage;
  • ovulatie-inductie bij inseminatie post-partum.

Overige details

  • Verpakking

    Doos 5 x flacon 10 ml / CNK: 2886-877

  • Farmaceutische vorm

    Oplossing voor injectie

  • Dosering

    Eenmalige toediening

    Rund (koe):

    Intramusculair, intraveneus of subcutaan
    IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

    • Behandeling van anoestrus en ovulatie-inductie:
      20 μg busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier).
    • Uitgestelde ovulatie:
      10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier).
    • Verhoging drachtigheidspercentage na kunstmatige inseminatie, alsook na oestrussynchronisatie met PGF2α-analoog:
      10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier).
      Resultaten kunnen echter variëren afhankelijk van de fokomstandigheden. Voor oestrussynchronisatie bij koeien op basis van een vast 10-daags inseminatie regime, het diergeneesmiddel toedienen op dag 0, gevolgd door PGF2alpha behandeling op dag 7, en een tweede behandeling met het diergeneesmiddel op dag 9 volgens de genoemde dosering.
    • Behandeling van folliculaire cysten:
      20 μg busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier).

    Varken (gelt):

    Intramusculair, intraveneus
    IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

    • Ovulatie-inductie na oestrussynchronisatie met progestageen-analoog (altrenogest) om een éénmalige kunstmatige inseminatie mogelijk te maken:
      10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier).
      Het diergeneesmiddel toedienen 115 – 120 uur na het einde van synchronisatie met progestageen. Een eenmalige kunstmatige inseminatie uitvoeren 30 – 33 uur na toediening van het diergeneesmiddel.

    Paard (merrie):

    Intramusculair, intraveneus of subcutaan
    IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

    • Behandeling van folliculaire cysten:
      40 μg busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier).
    • Ovulatie-inductie voor betere synchronisatie van de ovulatie met het tijdstip van dekking:
      40 μg busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier).

    Konijn (voedster):

    Intramusculair, intraveneus of subcutaan
    IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

    • Verbetering van het bevruchtingspercentage:
      0,8 μg busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier).
    • Ovulatie-inductie bij inseminatie postpartum:
      0,8 μg busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier).

    De flacon kan maximaal 20 maal aangeprikt worden.

  • Contra-indicaties

    Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

  • Bijwerkingen

    Geen bekend.

  • Bewaarcondities en houdbaarheid

    Bewaren beneden de 25 ºC.
    Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
    Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
    Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 uur.

  • Registratiehouder

    Laboratorios Calier S.A.