Melovem® 15 mg/ml

Terug naar het overzicht

Productfoto Melovem 15 mg/ml 250 ml

Registratienummer:
EU/2/09/098/009
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

horse

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 15 mg

Wachttijden

Paard: vlees en slachtafval: 3 dg

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

Paard:

 • verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml / CNK: 4741-138

 • Farmaceutische vorm

  Orale suspensie

 • Dosering

  Paard:

  Het product dient te worden toegediend gemengd met voer of direct in de mond, met een dosering van 0,6 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 4 ml per 100 kg lichaamsgewicht), éénmaal per dag, tot maximaal 14 dagen.

  Als het diergeneesmiddel gemengd wordt met voer, dient het te worden toegevoegd aan een kleine hoeveelheid voer en moet het vóór de rest van het voer gegeven worden.

  De suspensie dient te worden gegeven met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht.

  Goed schudden voor gebruik. Sluit na toediening van het diergeneesmiddel het flesje door de dop erop te doen, spoel het maatspuitje met warm water en laat het drogen. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij drachtige of lacterende merries;
  • gebruik bij paarden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen;
  • gebruik bij paarden jonger dan 6 weken;
  • gebruik bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Diarree, een bijwerking kenmerkend voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), is zeer zelden waargenomen tijdens klinisch onderzoek. Dit klinische symptoom was reversibel.

  Vermindering van de eetlust, lethargie, buikpijn, colitis en urticaria zijn zeer zelden gemeld op basis van veiligheidservaring na markttoelating.

  Anafylactische reacties, welke ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn, zijn zeer zelden waargenomen op basis van veiligheidservaring na markttoelating. Deze reacties dienen symptomatisch te worden behandeld.

  Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Na eerste opening bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico op nefrotoxiciteit.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Dit diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen, direct goed uitspoelen met water.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Uit laboratoriumonderzoek bij runderen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.
Er zijn echter geen gegevens over paarden. Daarom wordt het gebruik bij paarden niet aanbevolen tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere NSAID’s geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.